חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אחריות תאגידית

קבוצת עוף טוב הינה חברת מזון המייצרת מוצרים איכותיים, מבוססי תשתית חקלאית, עוף טוב שואפת להוביל בתחומי פעילותה, תוך מחוייבות למארג ערכים והוגנות כלפי הסביבה בה אנו חיים בכלל והסביבה העסקית בפרט.

בחלק מתפיסת הקיימות של החברה, אנו רואים חשיבות ליחסי גומלין עם הסביבה, המהווה חלק בלתי נפרד מזהותנו ועל כן פועלים מתוך כבוד ואחריות כלפיה.

כדי ליישם תפיסה זו אנו פועלים במספר מישורים:

 • אנו מצייתים לדרישות החוק. אנו רואים בציות לחוק את הבסיס עליו נבנים כל שאר ערכינו ועקרונות הפעולה שלנו בתחום.
 • אנו מחוייבים להטמעת מערכות ניהול סביבתי בחטיבות הקבוצה, ולאימוץ ויישום ISO 14001 הטמעתו בחטיבות הרלוונטיות.
 • אנו פועלים באופן מערכתי ומתמשך לשיפור ביצועינו הסביבתיים ומזעור טביעת הרגל האקולוגית שלנו, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים ואחרים וככלל – פועלים למזעור השפעתינו על הסביבה למינימום האפשרי.
 • אנו מחוייבים ליישום תהליך של שיפור מתמיד, שהינו מסובב מטרות ויעדים לתחומי איכות הסביבה. אנו בוחנים באופן תקופתי את ביצועינו ביחס ליעדים שהוצבו ומוודאים שאלו ימומשו. אנחנו עובדים יחד, בכל רמות הארגון, כדי להניע שיפור זה.
 • אנו מחוייבים לסקירה תקופתית של מערכת הניהול לפי ISO 14001 בחטיבות הרלווניות. על מנת לוודא כי היא יעילה בהשגת המטרות שהצבנו לעצמנו וכי אלו מיושמות בכל דרגי הארגון.
 • אנו פועלים לשילוב שיקולים סביבתיים בכל תחומי פעילותינו ובכלל זה בתהליכי קבלת החלטות בכל רמות הארגון.
 • אנו מחוייבים לקהילה בה אנו חיים ופועלים ועושים מאמצים להגברת מעורבותנו ולקידום יוזמות שונות, בהן יוזמות בתחום איכות הסביבה. אנו מאמינים כי שיתופי פעולה אלה תורמים לנו רבות, תוך מתן ערך לעסקים ולקהילות שאנו משרתים. בכל שנה אנו מאמצים אל לבנו ארגונים חברתיים שונים ומלווים אותם יד ביד לאורך השנה, תוך הירתמות כלל ארגונית של עובדי החטיבות השונות ותרומת מוצרי החברה לארגונים אלו. העקרונות למעורבות הקהילתית שלנו:

  • מעורבות מתוך אחריות לקהילה, לסביבה
  • אסטרטגיה ארוכת טווח
  • בהלימה לערכי הליבה
  • מינוף הפעילות למעגלי השפעה

 • אנו מאמינים בשקיפות ופתיחות ומקיימים ערוצי תקשורת מגוונים עם מחזיקי העניין השונים של החברה. כחלק בלתי נפרד מכך, גם המדיניות הסביבתית של עוף טוב מוצגת וזמינה לכל מחזיקי העניין שלנו.

אנו בעוף טוב פועלים ונמשיך לפעול מתוך גישה מקיימת, באיזון הדרישות הכלכליות, החברתיות והסביבתיות שלנו ומבלי להתפשר על טובתם של הדורות הבאים.