צרו קשר
קורקבן עוף טרי

ט.ל.ח. המידע המפורט העדכני אודות המוצרים, מופיע על גבי האריזות